gradient
 
gradient
     
Home Page Image

"De witte vlag: het internationale signaal ter aanduiding van de wens en wil tot onderhandelen om verdere schade te voorkomen."

- Conventie van Genève.

 


Biografie

Ayla fan'e RispingeGeboren en getogen in Leeuwarden, met een korte uitstap naar het Haagse meer randstedelijke bestaan, gaat mijn persoonlijke voorkeur duidelijk uit naar de meer gemoedelijke samenleving in het hoge noorden. Hier kun je met een lekke fietsband of een afgebroken helmhout nog gewoon bij wildvreemden onbeschroomd aanbellen en hulp krijgen.

Als kind van de moderne tijd heb ik enige tijd besteed aan het vinden van mijn plek in deze maatschappij waarbij ik mijn unieke kwaliteiten ten volle tot uiting kan laten komen. Dit toont zich ook in mijn interessegebieden en mijn huidige nevenfuncties.

Na kennismaking met Ayla, mijn eerste border collie, heeft mijn leven een aantal wendingen genomen welke via het vak van schaapsherder, in ons eigen agrarisch natuurbeheersbedrijf in een non-profit stichting, via een veelheid aan juridische procedures uiteindelijk geleid heeft tot de oprichting van de mediationpraktijk.

Gedurende deze procedures heb ik langzamerhand mijn grote kudde schapen om moeten ruilen voor een kleine kudde advocaten. Een niet geheel onwelkome verrassing, daar deze advocaten net als mijn gewaardeerde schaapshonden, actief meedachten en uiteindelijk gezamenlijk met mij een goed resultaat neerzetten.

Samenwerken, vertrouwen op elkaars kwaliteiten bij veldwerk / praktijksituaties en geloven in een maakbare toekomst ongeacht de tegenvallers zijn kwaliteiten noodzakelijk voor schaapsherders, mediators en mediationcliënten.

 


 

   

De witte vlag is mede mogelijk gemaakt door Ayla  
     
Mediationpraktijk De Witte Vlag - van onderhandelen onder druk naar onderhandelen zonder druk