gradient
 
gradient
     
Home Page Image

"De witte vlag: het internationale signaal ter aanduiding van de wens en wil tot onderhandelen om verdere schade te voorkomen."

- Conventie van Genève.

 


Diensten

 

De praktijk biedt diensten aan voor de onderstaande situaties:

Civiel recht

 • Arbeid: arbeidsvoorwaarden of ontslag
 • Huur: particulier of zakelijk
 • Zakelijke conflicten: ontbinding rechtspersoon/einde maatschap/ samenwerkingsconflict, automatisering, bedrijfsovername en opvolging, bouw of agrarisch
 • Privé conflicten: buren, consumentenrecht, onrechtmatige daad/schade, medisch handelen, letselschade, verzekeringen of financiële dienstverlening

Familierecht:

 • Niet financieel: echtscheiding of gezag en omgang
 • Financieel: alimentatie, boedelverdeling, erfenis
 • Combinatie financieel/niet-financieel


Bestuursrecht:

 • Belastingen
 • Ambtenarenzaken
 • Subsidies
 • Sociale zekerheid
 • Milieu
 • Ruimtelijke ordening 


Strafrecht:

 • Slachtoffer - dader bemiddeling (niet financiëel: herstel relatie)
 • Slachtoffer - dader bemiddeling (financiëel)

Indien uw situatie niet in de hier bovengenoemde categoriën valt, adviseren wij u contact op te nemen voor een intakegesprek om samen uit te zoeken of mediation in uw situatie tot de mogelijkheden behoort.

   

De witte vlag wordt u mede aangeboden door Caelis  
     
Mediationpraktijk De Witte Vlag - van onderhandelen onder druk naar onderhandelen zonder druk