gradient
 
gradient
     
Home Page Image

"De witte vlag: het internationale signaal ter aanduiding van de wens en wil tot onderhandelen om verdere schade te voorkomen."

- Conventie van Genève.

 


Nevenfuncties

 

Terug naar Biografie

   

De witte vlag is mede mogelijk gemaakt door Ayla  
     
Mediationpraktijk De Witte Vlag - van onderhandelen onder druk naar onderhandelen zonder druk