gradient
 
gradient
     
Home Page Image

"De witte vlag: het internationale signaal ter aanduiding van de wens en wil tot onderhandelen om verdere schade te voorkomen."

- Conventie van Genève.

 


Non Profit Organisaties

 

Ook non profit organisaties krijgen steeds vaker te maken met conflicten, zowel intern met de eigen vrijwilligers, werknemers en bestuurs- en commissieleden, als extern met zakenpartners en afnemers van diensten.

Vaak is door zo snel mogelijk in te grijpen en het overleg op te zoeken het goed mogelijk om dergelijke conflicten niet te laten escaleren tot juridische procedures met alle nevenschade van dien.

Binnen de non profit sector spelen duidelijk andere belangen dan binnen de commerciële sector en binnen onze praktijk zijn wij dan ook gewend om vooral aan dergelijke aspecten de juiste aandacht te bieden.

 


 

Jaarlijks biedt de praktijk een vier tot zestal mediations kosteloos aan aan npo's die niet draagkrachtig genoeg zijn om een reguliere mediationprocedure te bekostigen.

Past uw situatie globaal binnen de onderstaande criteria, neem dan contact op met de praktijk voor informatie en aanvullende voorwaarden bij een dergelijk traject:

  1. Uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat het conflict is begonnen
  2. Uw organisatie heeft geen winstoogmerk
  3. Uw organisatie is bij voorkeur goedgekeurd als ANBI door de belastingdienst
  4. Uw organisatie beschikt over jaarstukken indien zij langer dan een jaar bestaat
  5. Uw organisatie heeft een schriftelijke afwijzing van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangen voor een mediationprocedure op basis van een toevoeging
  6. Het conflict is niet slechts een arbeidsconflict, bedoeld als exit-mediation waar het partijen alleen om de financiën gaat. Exit-mediation mag wel onderdeel zijn van totaalpakket.

 

De witte vlag wordt u mede aangeboden door Bhishm  
     
Mediationpraktijk De Witte Vlag - van onderhandelen onder druk naar onderhandelen zonder druk