gradient
 
gradient
     
Home Page Image

"De witte vlag: het internationale signaal ter aanduiding van de wens en wil tot onderhandelen om verdere schade te voorkomen."

- Conventie van Genève.

 


Welkom bij De Witte Vlag

 

Onderhandelen is een proces waarbij door onderkenning van wederzijdse belangen een beter resultaat voor alle deelnemers behaald kan worden.

Onderhandelen onder de witte vlag van vrede geeft ademruimte en haalt druk van de ketel, immers er zal tijdens de onderhandelingen geen verdere schade toegebracht worden.

Door het beschikbaar stellen van juridische kennis en een gezonde portie psychosociaal inzicht in conflictsituaties zal een mediator het onderhandelingsproces kunnen stroomlijnen, de procedure bewaken en het eindresultaat versnellen.

Dit kan zelfs leiden tot betere resultaten dan die te boeken zijn bij een overwinning in een mogelijk jarenlange voortslepende juridische procedure binnen de rechtspraak.

In het mediationproces staan de cliënten centraal en zijn autonoom. Geen van bovenaf opgelegde oplossing als een vonnis, maar maatwerk voor uw individuele situatie, gemaakt voor èn door de cliënten en vastgelegd in een dwingend en juridisch bindend contract.

 


   

Een zweetdruppel valt van het voorhoofd van de vermoeide sergeant in het droge golvende zand voor hem. De zon brandt ongenadig door terwijl de twee legers het open pavilioen in het midden hoopvol in de gaten houden. Duidelijk is dat beide legers een vrede zouden verwelkomen en graag huiswaarts zouden keren. Gezinnen en akkers welke zonder de toewijding van de soldaten langzaam verdorren roepen om aandacht in hun hoofden.

Onder de relatieve koelte van de schaduw van het pavilioen zitten de twee generaals aan een tafel en kijken elkaar grijnzend aan. Beide zijden hebben zware verliezen geleden en elke voortzetting van de vijandelijkheden zal met bloed betaald moeten worden. Ze weten dat dit niet alleen voor hun eigen zijde geldt, maar zeer zeker ook voor de vijand. Terugkeren zonder resultaat is echter ook geen optie, daar de opdracht duidelijk was.

 

De onderhandelaar - met de witte vlag nog in zijn handen - vraagt of de generaals klaar zijn om de onderhandelingen te beginnen en de oorlog te beëindigen?

   
De witte vlag wordt u mede aangeboden door Sita
     
Mediationpraktijk De Witte Vlag - van onderhandelen onder druk naar onderhandelen zonder druk